Sammenlignet med konventionelle internet-søgninger giver kunstig intelligens mere præcise svar. Algoritmen giver relevante sygdomsinformationer baseret på billedresultater. Den giver de mest relevante oplysninger om hudsygdomme på Wiki-sider samt links til yderligere internet-søgninger. Algoritmen er frit tilgængelig på nettet (https://app.skindx.net) og understøtter 104 sprog.

Opdateringer til iOS- og Android-apps blev stoppet i maj 2023. Algoritmen er planlagt til at få sin sidste opdatering i august 2023 (Build2023). På grund af et lille brugergrundlag er det blevet udfordrende at udgive yderligere opdateringer.