Според конвенционалните интернет пребарувања, вештачката интелигенција обезбедува попрецизни одговори. Алгоритмот обезбедува релевантни информации за болестите на основа на сликовни наоѓања. Обезбедува најрелевантни информации за кожни болести на Вики-сајтовите, како и врски за подетални интернет пребарувања. Алгоритмот е слободно достапен на веб-страницата (https://app.skindx.net) и поддржува 104 јазици.

Ажурирањата за iOS и Android апликации се прекинати во мај 2023 година. Алгоритмот е закажан да добие последно ажурирање во август 2023 година (Build2023). Зашто малата база на корисници, постојано ажурирање поста станало предизвик.