Sammenlignet med konvensjonelle internetsøk gir kunstig intelligens mer nøyaktige svar. Algoritmen gir relevant informasjon om sykdommer basert på bildefunn. Den gir den mest relevante informasjonen om hudsykdommer på Wiki-nettsteder, samt lenker for ytterligere internetsøk. Algoritmen er fritt tilgjengelig på nettet (https://app.skindx.net) og støtter 104 språk.

Oppdateringer for iOS- og Android-apper ble avsluttet i mai 2023. Algoritmen er planlagt å få sin siste oppdatering i august 2023 (Build2023). På grunn av en liten brukerbase har det blitt utfordrende å gi ut flere oppdateringer.