W porównaniu do tradycyjnych wyszukiwań internetowych, sztuczna inteligencja dostarcza bardziej precyzyjne odpowiedzi. Algorytm dostarcza odpowiednie informacje dotyczące chorób na podstawie wyników obrazowych. Zapewnia najbardziej istotne informacje o chorobach skóry na stronach Wiki oraz linki do dalszych wyszukiwań internetowych. Algorytm jest dostępny bezpłatnie w sieci (https://app.skindx.net) i obsługuje 104 języki.

Aktualizacje dla aplikacji iOS i Android zostały zakończone w maju 2023 roku. Planowane jest ostatnie uaktualnienie algorytmu w sierpniu 2023 roku (Build2023). Ze względu na niewielką bazę użytkowników trudno jest wprowadzać dalsze aktualizacje.