V porovnaní s konvenčným vyhľadávaním na internete umelá inteligencia poskytuje presnejšie odpovede. Algoritmus poskytuje relevantné informácie o ochoreniach na základe nálezov z obrázkov. Poskytuje najrelevantnejšie informácie o kožných ochoreniach na stránkach Wiki, ako aj odkazy pre ďalšie vyhľadávania na internete. Algoritmus je voľne dostupný na webe (https://app.skindx.net) a podporuje 104 jazyky.

Aktualizácie pre aplikácie iOS a Android boli ukončené v máji 2023. Naposledy sa plánuje aktualizácia algoritmu v auguste 2023 (Build2023). Vzhľadom na malú používateľskú základňu je náročné vydať ďalšie aktualizácie.