V primerjavi z običajnim iskanjem po internetu umetna inteligenca zagotavlja bolj natančne odgovore. Algoritem zagotavlja relevantne informacije o boleznih na podlagi slikovnih ugotovitev. Na straneh Wiki zagotavlja najrelevantnejše informacije o kožnih boleznih, pa tudi povezave za nadaljnje iskanje po internetu. Algoritem je prosto dostopen na spletu (https://app.skindx.net) in podpira 104 jezike.

Posodobitve za aplikacije iOS in Android so bile preklicane maja 2023. Algoritem je načrtovan, da bo svojo zadnjo posodobitev prejel avgusta 2023 (Build2023). Zaradi majhne uporabniške baze je postalo izzivno izdajati nadaljnje posodobitve.