Në krahasim me kërkimet konvencionale në internet, inteligjenca artificiale ofron përgjigje më të sakta. Algoritmi ofron informacione relevante për sëmundjet bazuar në gjetjet e imazheve. Ai ofron informacionin më të rëndësishëm për sëmundjet e lëkurës në faqet Wiki, si dhe lidhje për kërkime të mëtejshme në internet. Algoritmi është në dispozicion falas në web (https://app.skindx.net) dhe mbështet 104 gjuhë.

Përditësimet për aplikacionet iOS dhe Android janë pezulluar në maj 2023. Algoritmi është i planifikuar të ketë përditësimin e fundit në gusht 2023 (Build2023). Për shkak të një baze të vogël të përdoruesve, ka bërë të vështirë lëshimin e përditësimeve të mëtejshme.