Një fillim i shkëlqyer para se të shkosh tek mjeku. Intelligenca artificiale jep përgjigje më të sakta se kërkimi konvencional në internet.

"Cilat informacione për sëmundjet duhet të kërkoj?"

Algoritmi siguron informacionin relevant për sëmundjen bazuar në gjetjet e imazhit. AI ofron informacionin më të rëndësishëm për sëmundjet e lëkurës në Wikipedia dhe lidhje për kërkime në internet.

"Në cilën klinikë duhet të shkoj?"

Nëse algoritmi vlerëson se problemi i lëkurës tuaj mund të zgjidhet vetëm duke përshkruar disa medikamente, këshillon përdorimin e shërbimit të telemedicinës. Në të kundërt, rekomandon klinikën lokale nëse mund të nevojitet një ekzaminim personal për të vlerësuar dhe trajtuar problemet tuaja të lëkurës.

Për të parashikuar informacionin e përshtatur, ne përdorëm klasifikuesin e sëmundjeve të lëkurës (Model Dermatology) të botuar në disa revista mjekësore të njohura.

Algoritmi është i lirë në dispozicion në web (https://app.skindx.net) dhe mbështet një total prej 104 gjuhëve.