Odličan početak pre nego što posetite lekara. Veštačka inteligencija pruža tačnije odgovore nego konvencionalno pretraživanje interneta.

“Koje informacije o bolestima treba da tražim?”

Algoritam pruža relevantne informacije o bolestima na osnovu nalaza slika. Veštačka inteligencija pruža najrelevantnije informacije o kožnim bolestima na Vikipediji i veze za pretragu interneta.

“Koju kliniku treba da posetim?”

Ako algoritam utvrdi da se vaš problem sa kožom može rešiti samo propisivanjem nekih lekova, preporučuje se korišćenje telemedicinskog servisa. Naprotiv, preporučuje se lokalna klinika ako je potrebna lična procena i tretman vaših problema sa kožom.

Za predviđanje prilagođenih informacija koristili smo klasifikator kožnih bolesti (Model Dermatologije) objavljen u nekoliko prestižnih medicinskih časopisa.

Algoritam je besplatno dostupan na vebu (https://app.skindx.net) i podržava ukupno 104 jezika.