U poređenju sa konvencionalnim pretragama na internetu, veštačka inteligencija pruža tačnije odgovore. Algoritam pruža relevantne informacije o bolestima na osnovu nalaza slika. Pruža najrelevantnije informacije o kožnim bolestima na Wiki sajtovima, kao i veze za dalje pretrage na internetu. Algoritam je besplatno dostupan na vebu (https://app.skindx.net) i podržava 104 jezika.

Ažuriranja za iOS i Android aplikacije su obustavljena u maju 2023. Algoritam je planiran da ima poslednje ažuriranje u avgustu 2023. godine (Build2023). Zbog male baze korisnika, postalo je izazovno objavljivanje daljih ažuriranja.